19 de març 2007

Els espiadimonis

Amb el nom d'espiadimonis es coneixen diverses espècies (Calopterix virgo, Lestes viridis, ...) que pertanyen a famílies diferents.
Fan entre 6 i 12 cm; tenen 2 parells d'ales arrodonides i fosques, 2 antenes curtes i ulls compostos que sobresurten cap els costats del cap. La boca té 2 peces mastegadores.
Els adults es mouen contínuament sobre la superfície de l'aigua, cercant preses per caçar.
Quan es paren damunt d'una planta pleguen les ales i les mantenen verticals; això els diferencia de les libèl·lules (mantenen les ales obertes i horitzontals).
Els adults viuen només unes setmanes, el temps suficient per reproduir-se.
La femella pon els ous dins de l'aigua. De l'ou surt la larva que muda unes 8-15 vegades la seva pell per créixer; en les darreres fases de la metamorfosi les larves s'anomenen nimfes. Finalment la nimfa surt de l'aigua pujant per la tija d'una planta i trenca la pell per sortir com a adult.
La nimfa menja petits animals aquàtics i l'adult captura altres insectes que troba damunt les plantes.